/fileadmin/images/logo.png

KAKO KREIRATI ČAS

Ukoliko želite da zakažete čas preko naše Virtualne učionice kliknite na CLASS CALENDAR u meniju  i izaberite datum i vreme početka časa: (slika ispod)   

 

classroom1.png

 

Kada odredite vreme u novom prozoru će vam se otvoriti podešavanje časa koji želite da zakažete. U okviru ovog časa možete uraditi sledeće:

  • Promeniti vreme i datum početka
  • Promeniti tip časa u kome se nalazi trajanje (morate izabrati jedan od ponudjenih tipova časa)
  • Početi diskusiju sa profesorima ukoliko je potrebno

Nakon što ste kreirali čas, uđite ponovo i potvrdite prisustvo. Prozor za kreiranje časa izgleda ovako:

classroom2.png

 

 

 

 

 

Ukoliko ste ispratili sve korake kliknuli na dugme Accept, čas treba izgledati ovako:

Classroom3.png

 

Vaš čas je kreiran, takođe zahtev je prosleđen učiteljicama i očekujte da ćete u najbržem mogućem roku dobiti dodeljenu učiteljicu. U svakom trenutku možete proveriti status časa i dodeljene učiteljice i studente duplim klikom na izabrani čas.

Čas je kreiran i možete mu pristupiti preko istog prozora ili preko dugmeta CLASSROOM na početnoj strani. 

U meniju sa učionicama biće prikazani samo oni časovi koji počinju tog dana, a u konkretan čas ćete moći da uđete 15 min. ranije, osim ukoliko učiteljice nisu drugačije podesile.

Ukoliko imate nekih poteškoća, učiteljice su vam i dalje na raspolaganju.

Srećno učenje!